Openingstijden Club 

Di, do: 22.00 – 04.00
Vrij & za: 22.00 – 05.00

Minimum age 21+

Openingstijden Bar

Maandag: 20.00 – 04.00
Dinsdag: 20.00 – 04.00
Woendag: 20.00 – 04.00
Donderdag: 22.00 – 04.00 via clubingang
Vrij & zat: 22.00 – 05.00 via clubingang
Zondag: 20.00 – 04.00

Need a locker? Don’t forget a 2 euro coin!

Lost something? lostandfound@chicagosocialclub.nl

Huisregels

Minimale leeftijd en legitimatie
· Bezoekers dienen minimaal 21 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels fysieke ID kaart te kunnen aantonen. Foto’s zijn niet toegestaan. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

Overlast, alcohol en drugs
· Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

· Er geldt een alcohol verbod voor het gebied rondom onze bar en club. Indien er alcohol wordt genuttigd in de rij of rondom de club dan wordt de toegang geweigerd.

· Het gebruiken of verhandelen of bezit van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van drugs, worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
· Er is geen toegang voor personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.

Steek en vuurwapens
· Wapens zijn verboden en worden –indien aangetroffen- door het personeel ingenomen. Bij het aantreffen van een (vuur)wapen informeren wij ten allen tijde de politie.

Houding bezoeker aan de deur
· Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.
· Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd, toegang wordt ontzegd bij het niet medewerken hier aan.

Weigeringsgronden ten aanzien van kleding
· Dresscode: De organisatie houdt zich uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. Slippers en open schoenen zijn niet toegestaan i.v.m. veiligheid.

Recht van weigeren
· Indien het binnen te druk is, of op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid, drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht voor u de toegang te weigeren. Dit geld ook wanneer er verwacht wordt dat veel houders van ledenkaarten zich aanmelden.
· Wij verwachten van onze bezoekers dat ze op de hoogte zijn van het programma dat de betreffende avond biedt.

Hinderlijk intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten
· Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die tijdens een clubnacht aanwezig zijn. Een ieder dient op een respectvolle manier met elkaar om te gaan
· Ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan. Voel je je niet veilig om wat voor reden dan ook? Meld dit dan direct bij een van onze teamleden. Wij zijn er voor je om je te helpen!
· Groepsvorming met intimiderende effecten wordt niet getolereerd
· Overtredingen van het huis regelement leidt tot verwijdering

Consumptie
· Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

Garderobe
· Jassen én tassen verplicht in onze lockers. De directie stelt zich niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten in jassen e.d.

Eigendommen bezoeker
· U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadiging.

Eigendom horecagelegenheid
· U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en/of beschadigen. Dit geld ook voor flessen of glazen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten.

Fotografie
· Aan foto’s, gemaakt door onze huisfotograaf, kunnen geen rechten worden ontleend.
· Gebruik van Camera’s of video apparatuur is niet toegestaan in de club.

Calamiteiten
· Bij calamiteiten, maar ook in het algemeen, dienen bezoekers ten allen tijden de instructies van het personeel op te volgen.